Usługi

Technika wykonania przecisku polega na wprowadzeniu cylindrycznego urządzenia, popularnie zwanego "kretem", do gruntu. Urządzenie napędzane jest pneumatycznie i poruszając się do przodu zagęszcza ziemię wokół siebie zostawiając otwór, w który wciągana jest rura z tworzywa sztucznego ( PCV PE ) Przeciski wykonywane tą metodą stosuje się w zasadzie do średnicy max 160 mm i długości 16 mb. Przy większych średnicach stosuje się technikę przewiertu sterowanego.

Przeciski wykonane rurami stalowymi stosuje się w pełnym zakresie średnic ( do 2 m) oraz do długości kilkudziesięciu metrów . Średnica rury oraz grubość ścianki determinuje długość przecisku . Po wykonaniu przecisku wbijane są do otworu kolejne odcinki rury, które przesuwając się do przodu nabierają ziemię do wewnątrz. Po zakończeniu procesu wbijania, grunt usuwa się z rury za pomocą sprężonego powietrza lub w przypadku dużych średnic - mechanicznie. Po wciśnięciu rury i przejściu do komory odbiorczej usuwa się zgromadzony urobek i instaluje właściwą rurę przewodową.

Wykonywanie przewodów za pomocą przecisków ma jednak wiele wad. Jedną z nich jest brak sterowania przebiegiem rury stalowej, która podczas prac napotykając przeszkodę może zejść z zamierzonej trajektorii przecisku. Taka wada wyklucza stosowanie przecisków przy pracach związanych z wykonywaniem rurociągów grawitacyjnych. Kolejną wadą jest to że podczas wciskania ulega naruszeniu struktura gruntu, wibracje i zagęszczanie które prowadzi do zmiany statyki np: skarpy. Takie oddziaływanie może spowodować zapadnięcie się lub osypanie korony nasypu, co jest niedopuszczalne przy wykonywaniu przejść pod wałami powodziowymi, drogami i torami kolejowymi.Zakres średnicy wykonywanych prac od FI 70 mm do FI 150 mm.